20160217_nike_harlem_kyrieII_0015434.jpg
       
     
HARLEM_14.jpg
       
     
       
     
20160217_nike_harlem_kyrieII_0015434.jpg
       
     
HARLEM_14.jpg
       
     
       
     
House of Hoops Harlem Window - Kyrie2